Je bent hier :>Aanmelding broertje/zusje
Aanmelding broertje/zusje 2016-12-23T15:32:47+00:00

Aanmeldings-formulier voor een broertje of zusje

Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit aanmeldingsformulier toelating van de vermelde leerling op de Sint Bavoschool.

Voor de aanmelding van een broertje of zusje van een leerling dat al bij ons op school zit, hebben we nog een aantal gegevens nodig.

Zou u onderstaande gegevens willen invullen.

Persoonlijke gegevens kind

Achternaam:

Voorvoegsel:

Voornamen:

Roepnaam:

Geslacht:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Burgerservicenummer:

Gezindte:

Nationaliteit:

Broertje/zusje van:

Persoonlijke ouder(s) / verzorger(s)

Opleidingscategorie ouder/ verzorger 1:

Opleidingscategorie ouder/ verzorger 2:

handtekening ouder 1:


handtekening ouder 2:

Hierbij verklaar(en) ik/wij dat dit webformulier door mij/ons persoonlijk en naar waarheid is ingevuld.