Je bent hier :>>>De eerste twee weken na de meivakantie!!

De eerste twee weken na de meivakantie!!

Beste ouders, verzorgers,

Nog één week en dan hebben we meivakantie. Aankomende week zullen we het thema dierentuin afronden. Het waren leerzame en leuke weken.

Dan lekker bijkomen en genieten van twee weken vakantie.

Na de meivakantie gaan we aan de slag met twee weken waarin we aandacht zullen schenken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. O.a. door toneelstukjes, prentenboeken en gesprekjes over b.v. het buitenspelen of samenwerken, het herhalen van de afspraken in de klas rondom het omgaan met elkaar. De kinderen maken verschillende knutselwerkjes: vriendschap of samenwerkingsopdrachten. De kinderen zullen versjes en liedjes zingen die gaan over het omgaan met elkaar en gevoelens die daarbij horen.

Bij veel lessen maken we gebruik van coöperatieve werkvormen.

Coöperatief leren ‘Samen leren door samen te werken’ is het motto van het coöperatief leren. Als kinderen in groepen (teams) werken, nemen ze op gelijke wijze deel aan een gezamenlijke taak. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de eigen prestatie, maar voor de prestatie van het hele team. Coöperatief leren is gebaseerd op vier principes (G.I.P.S.-model):

 • Gelijke deelname: alle kinderen nemen op een gelijke wijze deel aan de activiteit; je kunt niet achteroverleunen of meeliften met een ander.
 • Individuele aanspreekbaarheid: iedereen is op gelijke wijze aanspreekbaar voor het verloop en het resultaat: iedereen heeft een actieve inbreng.
 • Positieve wederzijdse afhankelijkheid: kinderen moeten samenwerken om tot het beste resultaat te komen.
 • Simultane actie: de activiteiten vinden gelijktijdig plaats; alle kinderen zijn gelijktijdig actief bezig met het onderwerp onder andere door te luisteren naar en te praten met elkaar.

werkvormen Hieronder een kleine opsomming van veelgebruikte werkvormen bij de kleuters:

 • Binnen-buiten kring: Er is een binnen en een buiten kring en de kinderen beantwoorden omstebeurt een vraag die de leerkracht stelt. Zoals bij de weekendkring: ‘’Wat heb je gedaan in het weekend?’’. Nadat alle twee de kinderen aan elkaar verteld hebben kan er ook nog doorgeschoven worden, bijvoorbeeld binnenkring schuift een plekje door en iedereen vertelt aan de volgende zijn verhaal.
 • Mix en ruil: De kinderen lopen rond met een kaart/ voorwerp in de hand. De kinderen krijgen een opdracht mee. Bijvoorbeeld spring het aantal stippen op je kaartje. Met de hand in de lucht zoeken ze een maatje en voeren de opdracht uit. Daarna wisselen ze van kaartje/ voorwerp en gaan ze op zoek naar een volgend maatje.
 • Mix en koppel: De kinderen krijgen een kaartje of voorwerp. Daarna gaan ze op zoek naar het kind die het kaartje of voorwerp heeft dat bij elkaar past. Bijvoorbeeld woorden die op elkaar rijmen, getallen die samen 10 zijn, kaartje van een appel en een boom.
 • Tweepraat: Kinderen werken in tweetallen (schoudermaatje) of teams van vier kinderen en geven om beurten antwoorden op of zoeken oplossingen voor het aangegeven probleem. Bijvoorbeeld om beurt steeds een woord noemen rondom het thema.
 • Doe mij na: De kinderen zitten in een tweetal gescheiden door bijvoorbeeld een scherm. Het kind dat begint omschrijft zijn / haar actie (kleur op kleurplaat, plaatjes bij elkaar leggen, blokken bouwen) Het andere kind luistert en stelt zich voor wat de ander bedoelt en voert de opdracht uit. Na een aantal opdrachten controleren de kinderen het resultaat door het scherm weg te nemen. De kinderen wisselen van rol.
 • Stijgen en dalen: De leerkracht stelt een vraag. De kinderen gaan staan wanneer een bepaalde vraag op toepassing van hen is. Bijvoorbeeld iedereen heeft een plaat van een prentenboek verhaal gekregen en er wordt gevraagd: “Sta op als je iets met de letter p op je plaat heb staan.’’

Voordelen van coöperatief leren zijn:

 • Kinderen ontwikkelen een actieve en betrokken leerhouding.
 • Er is sprake van een grotere leeropbrengst, omdat iedereen actief meedoet.
 • De denkontwikkeling wordt gestimuleerd.
 • Er is sprake van een goede en bewuste ontwikkeling van sociale vaardigheden.
 • Er is een groepsklimaat waarin kinderen zich veilig voelen, dit vergroot het respect en de sfeer tussen de leerlingen (pedagogisch klimaat).
 • De kinderen leren positief met elkaar omgaan waardoor bereidheid ontstaat om elkaar te helpen en te motiveren.
 • De kinderen leren hun gedachten onder woorden te brengen.
 • De kinderen leren meer van en door elkaar (twee weten al meer dan één, laat staan vier).
 • Er zijn tegelijkertijd meer kinderen actief.
 • De relaties tussen leerlingen onderling verbeteren.

Enkele specifieke basisvaardigheden van het coöperatief leren zijn:

 • Elkaar aankijken tijdens het praten.
 • Vriendelijk op elkaar reageren.
 • Elkaar gelegenheid geven mee te doen.
 • Een inbreng durven hebben.
 • Duidelijk praten, zodat anderen je verstaan.
 • Meewerken aan de teamopdracht.
 • Luisteren naar elkaar.
 • Elkaar uit laten praten.
 • De inbreng van een ander accepteren.
 • Bij je groepje blijven.
 • Rustig praten en werken.
 • Materiaal met elkaar delen.
 • Om de beurt praten.
 • Aan de taak doorwerken tot deze af is.

Kanjertraining:

Zoals iedere week besteden we uiteraard tijdens dit thema ook veel aandacht aan de kanjertraining.

Wat is de kanjertraining?

Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.

De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties.

 

Uitleg van de gebruikte dieren bij de Kanjertraining:

 

De tijger:

De tijger is een Kanjer. Een kind dat assertief, maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger. Die indeling geldt trouwens niet alleen voor kinderen. Nelson Mandela is bijvoorbeeld het prototype van een Kanjer.

 

 

Het aapje:

Het aapje probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus. Het aapje gedraagt zich als een vervelende malloot.

 

 

Het konijn:

Het konijn denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.

De pestvogel: De pestvogel vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet

 

 

 

Engels

Iedere week krijgen de kinderen Engelse les. Tijdens deze weken zullen we aandacht besteden aan:

  • Begroeten in het Engels.
  • Good morning, good afternoon, good evening. Hello, goodbye.
  • What’s your name?
  • How old are you?
  • How are you?

 

Oudertevredenheidsmeting We hebben meerdere reacties mogen ontvangen voor de oudertevredenheidsmeting van Integraal. We willen de respondenten bedanken. De sluitingsdatum van de oudertevredenheidsmeting is 22 april. We zijn benieuwd naar ieders mening en willen de overige ouders daarom vragen om uiterlijk 22 april de tevredenheidsmeting in te vullen. De link naar de vragenlijst en uw inloggegevens heeft u ontvangen in een mail op maandag 11 april. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mandy Blom: m.blom@st-bavoschool.nl

 

 

Belangrijke data in deze periode:

* Vrijdag 22 april: speelgoed ochtend. De kinderen mogen van thuis degelijk speelgoed meenemen waar ze samen mee kunnen spelen. En Koningspelen! We zijn hard aan het oefenen voor het dansje Hupsake van kinderen voor kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=N2Rl9hEJVKE

* 23 april tot en met 8 mei: de meivakantie.

* Zondag 8 mei: Moederdag. De kinderen hebben iets moois gemaakt voor hun mama!

* Maandag 9 mei: techniekochtend. We zoeken nog ouderhulp. Graag inschrijven op de ouderhulp brief in de gang.

* Maandag 16 mei: Vrij. Pinksteren.

* Woensdag 18 en 25 mei: Creatieve ochtenden!! Zonder uw hulp kunnen de creatieve ochtenden helaas niet doorgaan voor onze klas. We hebben op dit moment nog geen enkele ouder of opa/oma die komt helpen, maar kunnen uw hulp wel hard gebruiken. Inschrijven op de ouderhulp brief in de gang of via mijn emailadres: a.denbruinen@st-bavoschool.nl

Gevraagd: eierdozen

*Vrijdag 20 mei: De kinderen gaan ook in de middag naar school.

*Vrijdag 20 mei: Spelletjesmiddag. We hebben nog ouders nodig voor het begeleiden bij de gezelschapsspelletjes. Inschrijven op de ouderhulp brief in de gang.

*Vrijdag 27 mei: Bavomarkt.

Tot zover! Mochten er vragen zijn dan horen we het graag!

Groetjes,

Angela en Carla

 

By | 2016-12-23T15:32:49+00:00 mei 2nd, 2016|Groep 1/2b|Reacties uitgeschakeld voor De eerste twee weken na de meivakantie!!