Je bent hier :>Ouderhulplijst
Ouderhulplijst 2018-07-08T20:08:16+00:00

Ouder hulplijst 2018-2019

Onze school kan altijd hulp gebruiken. Ook dit schooljaar doen wij graag een beroep op uw hulp.

Vult u daarvoor onderstand formulier in:

Naam ouder / verzorger (verplicht)

Naam kind (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

e-mail

Welke groep(en)
Voor welke groep(en) bent u beschikbaar als er b.v. hulp nodig is voor een uitje met de groep.
Data zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra deze data wel bekend zijn, hoort u dat van ons.

Groep 1/2AGroep 1/2BGroep 1/2CGroep 3Groep 4Groep 5Groep 6Groep 7Groep 8

Door het jaar heen ben ik op vaste dagen evt. beschikbaar, te weten:

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag

Ik wil graag meehelpen met:

carnavalscommissie; o.a. hulp bij het bouwen van de wagensVerkeersexamens (grp 7), datum nog onbekendfotograafinpak- en versieravond sintversieren kerstschakenKlussen in de school m.b.t. gebouw/meubilairFotograaf/filmer eindmusical gr8Schoolschoonmaak woensdag 8:30 - 9:30 (samen met Trudie)Decorbouw musical groep 8Kamp groep 8Bavomarkt, 24 mei 2018Anders:

Ik wil graag deelnemen als/een:

KlussenouderTuinouderNME-kistenVerkeersouderHet instuderen voor de musical groep 8Groepsouder

Wat houdt een hulpouder in?

In bovenstaande vragenlijst vragen wij verschillende soorten van hulp van ouders of verzorgers, maar wat houdt die hulp eigenlijk in?  We hebben getracht een omschrijving te geven van alle activiteiten die bij de taken horen. Zo heeft u een goed overzicht en is een keuze maken niet moeilijk meer. De kinderen en het team zullen het zeer op prijs stellen als u zich opgeeft.

De rol van de klassenouders is vanaf dit jaar uitgebreid.

Taken klassenouders:

Klassenschoonmaak:

De leerkracht geeft aan het begin van het schooljaar een overzicht van de dagen en tijden waarop 2 of meer groepsouders zich kunnen inschrijven om de klas schoon te maken. De leerkracht geeft aan wat er schoon gemaakt moet worden.

Luizenouders:

De klassenouders zorgen dat na iedere vakantie de kinderen van de klas worden gecontroleerd op luizen. Dit kunnen zij zelf doen of zij kunnen hier andere ouders voor inzetten. Aan het begin van het schooljaar is duidelijk op welke dagen en tijden de kinderen worden gecontroleerd. Dit in samenspraak met de leerkracht.

(‘Nieuwe’ luizenouders / klassenouders starten vanaf de herfstvakantie. ‘Nieuwe’ luizenmoeders/klassenouders worden ingewerkt door de luizenmoeder/klassenouder van het voorgaande schooljaar. ‘Oude’ klassenouders / luizenmoeders controleren nog 1 keer na de zomervakantie.)

Overdracht: De eerste luizencontrole is gedaan door een voormalige luizenouder. De nieuwe luizenouders zullen een gezamenlijke instructie van haar ontvangen.

‘Uitjes’ en sportactiviteiten:

De klassenouders regelen vervoer voor ‘uitjes’.

Ruim van te voren geeft de leerkracht aan of er vervoer en begeleiders geregeld moet worden. Daarbij geeft de leerkracht het aantal leerlingen aan en of het zelf eventueel ook kan rijden.

Creatieve ochtend / middag:

De klassenouders regelen de hulp die nodig is voor de creatieve ochtenden. Voor het schooljaar begint, weten we wanneer de creatieve ochtenden zijn ingepland en hoeveel hulp er nodig is.

Voorstelling / Musical:

De klassenouders regelen hulp op de avond dat de leerlingen een voorstelling / musical geven. De leerkracht geeft van te voren aan wat er van hen verwacht wordt.

Lesmateriaal:

De klassenouders regelen hulp bij het maken van lesmaterialen.

Schoolreisje:

Mocht er ruimte zijn voor begeleiding tijdens het schoolreisje, dan worden de klassenouders meegevraagd.

Aanwezigheid:

De klassenouders worden gevraagd of zij aanwezig kunnen zijn bij: Het paasontbijt, actiemiddag, Kerstdiner, Sinterklaas, Carnaval.

Indien nodig: De klassenouders regelen extra hulp bij bovenstaande activiteiten.

Afscheid leerling:

Het kan voorkomen dat een leerling in het schooljaar afscheid neemt van de groep. De klassenouders regelen een passend cadeau namens de kinderen van de groep.

 

Specifiek voor groep 1/2:

Spelletjes ochtenden.

De klassenouders regelen hulp bij spelletjes ochtenden.

Aanvang nieuw schooljaar:

De klassenouders helpen bij het inrichten van het klaslokaal aan het begin van het schooljaar.

Denk aan: Namen op stoelen en kapstokken

Het uitvoeren van kleine reparaties in en aan het gebouw en meubilair, hier en daar iets monteren, evt. schilderwerk.
Op verzoek van leerkrachten lesmateriaal kopiëren
Na elke vakantie de perken van het schoolplein schoffelen en onkruidvrij maken. De gezamenlijke momenten worden door de  ouders zelf bepaald, Trudie zorgt voor de koffie
Het ophalen(maandag) en/of wegbrengen ( woensdag) van de NMW kisten in Woerden, 8x per schooljaar
Meedenken/werken aan een verkeersveilige omgeving voor de kinderen
We zijn op zoek naar 2 of meer ouders die de organisatie van de musical op zich willen nemen.

In samenwerking met de leerkracht van groep 8 zal de musical uitgezocht en in grote lijnen opgezet worden. Het oefenen en de decorbouw zullen deze ouders in z’n geheel voor hun rekening nemen.

U moet dan denken aan het voornamelijk oefenen in kleine groepjes. Hierdoor zal de leerkracht in de klas kunnen blijven, waardoor de effectieve leertijd vergroot zal worden. Natuurlijk zal de leerkracht altijd ingezet kunnen worden en zal er regelmatig overleg zijn tussen de leerkracht en de ouders.

Welke ouders willen mee?

heeft u een talent dat wij ook in mogen zetten voor het onderwijs aan de kinderen/ ontwikkeling van de school dan horen wij dat graag.

Als fotograaf kunnen wij u o.a. vragen foto’s te maken voor b.v. de schoolgids, pr materiaal, en bij diverse activiteiten. Per moment zullen wij u daarvoor apart benaderen.

Daarnaast organiseren het team en OR enkele grote festiviteiten waarbij ondersteuning van extra ouders nodig is:

– het versieren van de school rond Sinterklaas en Kerst

– Bavomarkt

 

Het is mogelijk dat meerdere ouders zich melden voor een bepaalde taak en wij een verdeling moeten maken. U hoort binnenkort van ons bij welke ta(a)k(en) wij graag van uw hulp gebruik willen maken.

Met vriendelijke groet,

Team Sint Bavoschool