Je bent hier :>>Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 2016-12-23T15:32:48+00:00

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De St. Bavoschool is vertegenwoordigd in de GMR van Kalisto, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad behartigt de gezamenlijke belangen van ouders en personeel van de scholen in de hele stichting.

Kalisto is de nieuwe naam voor de groep van scholen die vanaf 1999 tot 2015 de SKSWW vormden.

(voor meer informatie zie www.kalisto-basisonderwijs.nl)

Naast een Raad van Toezicht en een College van Bestuur kent Kalisto drie adviescommissies, waaraan bestuursleden, schooldirecteuren, GMR leden en ouders met specifieke deskundigheid deelnemen. De drie adviescommissies zijn:

  • Personeel, Organisatie en Communicatie
  • Onderwijs, Weer Samen Naar School & Identiteit
  • Financiën & Facilitaire zaken