Je bent hier :>>Klassenouders
Klassenouders 2018-04-04T16:42:46+00:00

Klassenouders

Jaarlijks vinden er in een groep veel activiteiten plaats waar extra hulp van ouders heel erg welkom is. Een belangrijke taak die jaarlijks wordt ingevuld is de taak van klassenouder. Als klassenouder speelt u een belangrijke, coördinerende en ondersteunende rol in de groep. Hieronder leest u welke taken er behoren tot de rol van klassenouder.

Klassenschoonmaak:

De leerkracht geeft aan het begin van het schooljaar een overzicht van de dagen en tijden waarop 2 of meer groepsouders zich kunnen inschrijven om de klas schoon te maken. De leerkracht geeft aan wat er schoon gemaakt moet worden.

Luizenouders:

De klassenouders zorgen dat na iedere vakantie de kinderen van de klas worden gecontroleerd op luizen. Dit kunnen zij zelf doen of zij kunnen hier andere ouders voor inzetten. Aan het begin van het schooljaar is duidelijk op welke dagen en tijden de kinderen worden gecontroleerd. Dit in samenspraak met de leerkracht.

‘Uitjes’ en sportactiviteiten:

De klassenouders regelen vervoer voor ‘uitjes’.

Ruim van te voren geeft de leerkracht aan of er vervoer en begeleiders geregeld moet worden. Daarbij geeft de leerkracht het aantal leerlingen aan en of het zelf eventueel ook kan rijden.

Creatieve ochtend / middag:

De klassenouders regelen de hulp die nodig is voor de creatieve ochtenden. Voor het schooljaar begint, weten we wanneer de creatieve ochtenden zijn ingepland en hoeveel hulp er nodig is.

Voorstelling / Musical:

De klassenouders regelen hulp op de avond dat de leerlingen een voorstelling / musical geven. De leerkracht geeft van te voren aan wat er van hen verwacht wordt.

Lesmateriaal:

De klassenouders regelen hulp bij het maken van lesmaterialen.

Schoolreisje:

Mocht er ruimte zijn voor begeleiding tijdens het schoolreisje, dan worden de klassenouders meegevraagd.

Aanwezigheid:

De klassenouders worden gevraagd of zij aanwezig kunnen zijn bij: Het paasontbijt, actiemiddag, kerstdiner, Sinterklaas, Carnaval.

Indien nodig: De klassenouders regelen extra hulp bij bovenstaande activiteiten.

Afscheid leerling:

Het kan voorkomen dat een leerling in het schooljaar afscheid neemt van de groep. De klassenouders regelen een passend cadeau namens de kinderen van de groep.

Specifiek voor groep 1/2:

Spelletjes ochtenden:

De klassenouders regelen hulp bij spelletjes ochtenden.

Aanvang nieuw schooljaar:

De klassenouders helpen bij het inrichten van het klaslokaal aan het begin van het schooljaar.

Denk aan: Namen op stoelen en kapstokken