Je bent hier :>>Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschapsraad (MR) 2018-11-20T16:30:22+00:00

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht
overlegorgaan waarin ouders en teamleden samen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur. De MR geeft  gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die de school betreffen.

Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden:

 • beleids-  en  meerjarenplan van de St. Bavo
 • onderwijskundige vernieuwingen of veranderingen (denk aan vijf gelijke dagen model)
 • besteding van geld en gebouwen (begroting)
 • formatieplan
 • de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
 • lesmethoden voor de vakken (denk aan Engelse les)

Adviseren en instemmen

In sommige gevallen  heeft  de MR adviesrecht; het recht om advies uit te brengen voordat er een besluit wordt genomen. In andere gevallen instemmingsrecht;  een voorgenomen besluit mag pas worden uitgevoerd na instemming van de MR.

De MR speelt een adviserende rol bij bijvoorbeeld:

 • Voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma;
 • Personeelsbenoemingen;
 • De vakantieregeling.

De MR beschikt over instemmingsrecht bij bijvoorbeeld:

 • Overgang naar vijf gelijke dagen model;
 • Deelname aan onderwijskundige projecten;
 • Belangrijke verbouwingen;
 • Besluiten over fusie van de school.

De MR op de St Bavoschool bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De leden worden gekozen; ouders kiezen ouders en leerkrachten kiezen leerkrachten.

Contact

Wij komen graag met u in contact. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Persoonlijk
  Spreek ons aan op het schoolplein. Uw mening of ervaring helpt ons samen het beste uit de school te halen. De huidige MR leden zijn Iris Meijerink (kinderen in groep 5 en 7), Ton van Dijk (kind in groep 3) en Michel de Wit (voorzitter met kinderen in groep 1, 4 en 6).
 2. Vergaderingen
  Ongeveer 5x per jaar vergadert de MR. De bijeenkomsten zijn openbaar; Iedere ouder / leerkracht is van harte welkom. Voorafgaand graag aanmelden bij de voorzitter via email (mdwit76@gmail.com). De notulen treft u aan op de website van de St. Bavo.
 3. E-mail adres
  Stuur uw vraag, opmerking of ervaring naar Michel de Wit, voorzitter MR via mdwit76@gmail.com .