Je bent hier :>>Ouderraad
Ouderraad 2018-08-30T10:49:42+00:00

Ouderraad en oudervereniging

Wat is de Ouderraad?

Zodra uw kind is ingeschreven op onze school, wordt u automatisch lid van de oudervereniging. Een aantal ouders vormt de ouderraad (OR). De OR is het dagelijkse bestuur van de oudervereniging.

In de Ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad werkt mee aan de organisatie van activiteiten voor alle kinderen op de St. Bavoschool. In de Ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en met een vertegenwoordiging van het team.

Taken van de Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met de feestelijke activiteiten binnen de school. De organisatie hiervan vergt veel tijd. Het is voor het schoolteam een behoorlijke belasting om al deze zaken zelf te moeten doen. De ouderraad (met als achterban alle ouders!) kan hierbij veel ondersteuning bieden aan het schoolteam.

Denk hierbij aan;

  • Sinterklaasfeest en de versieravond
  • Kerstfeest en de versieravond
  • Paasviering
  • Bavomarkt
  • Avond4daagse
  • Inzamelacties

Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd binnen de ouderraad bestaande uit 1 of 2 ouderraadsleden. Deze werkgroep werkt vervolgens de plannen voor de activiteit uit en zal de activiteit uitvoeren/begeleiden. Tijdens de vergaderingen wordt bekeken of alle voorbereidingen voor een activiteit goed verlopen of dat er bijvoorbeeld nog extra hulp nodig is. In de volgende vergadering wordt de afgelopen activiteit geëvalueerd.

Tijdens de vergadering worden vanzelfsprekend notulen gemaakt welk u kunt vinden door op onderstaande knop te klikken:

Download de notulen van de OR

Bereikbaarheid

Mocht u contact wensen met één van de ouderraad leden, dan kan dit door één van hen direct in de school of op het schoolplein aan te spreken of door een e-mail te versturen.

  Algemeen OR mailadres or@st-bavoschool.nl

Voorzitter Patricia Borsboom r.borsboom@casema.nl
     
Secretaris Ineke Kietselaer inekekiets@hotmail.com
     
Penningmeester Angela van der Linden orbavo@famhartog.com
     

Overige ouderraad leden zijn;

Marianne Verheij, Inge Vianen, Karin Kieft en Suzanne van Kats.

 

Activiteiten hulp

Ja, graag! U zult begrijpen dat de ouderraad alleen ondersteuning bij activiteiten kan bieden met de hulp van ouders, u dus! Uw hulp is zeer waardevol! Aan het begin van het schooljaar kunt u zich opgeven voor hulp bij activiteiten via de inschrijving die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Wanneer wij hulp nodig hebben weten we dat we het u kunnen vragen. Het kan natuurlijk altijd dat het u een keer niet uitkomt. Dat is geen enkel probleem en zeker geen reden om u niet aan te melden. Wij hopen dus zoveel aanmeldingen te krijgen dat wij altijd op genoeg hulpouders kunnen rekenen. Als u ook wilt meehelpen om de schooltijd van de kinderen nog leuker te maken, aarzel dan niet en meld u aan!

Ouderbijdrage

Dankzij de ouderbijdrage beschikt de oudervereniging over een budget waarmee extra activiteiten en voorzieningen van de school betaald kunnen worden, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasvieringen, schoolreisjes, sportactiviteiten, traktaties, carnaval, ouderavonden, de musicals en het kamp van groep 8.

Jaarlijks wordt op de jaarvergadering van de oudervereniging de ouderbijdrage vastgesteld in overleg met de ouders. De ouderbijdragen worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Het gaat hier om zaken die niet uit het gewone schoolbudget betaald kunnen worden, maar wel een belangrijk en zeer wenselijk deel uitmaken van het jaarprogramma en de schoolorganisatie. Hoewel de bijdrage niet verplicht is, vragen de ouderraad en het team naar uw begrip en medewerking. Mocht dit toch een probleem zijn, dan kan er altijd naar een oplossing gezocht worden. Door het storten van uw ouderbijdrage helpt u mee juist net dat stukje van onze school in stand te houden, dat onze school zo speciaal maakt. De hoogte van de ouderbijdrage kan per schooljaar iets variëren en wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de ouderraad.

Het mag duidelijk zijn dat betalen van de ouderbijdrage geen voorwaarde is om toegelaten te worden tot de school en de onderwijsactiviteiten.

Jaarvergadering

De ouderraad organiseert aan het begin van het schooljaar een jaarvergadering. In deze vergadering wordt door de ouderraad verantwoording afgelegd van haar activiteiten en de besteding van de ouderbijdrage. Deze vergadering is openbaar en voor u als ouder een moment om uw mening te uiten. De datum wordt vermeld op de schoolkalender en op de website.

Vergadering bijwonen

Ja, alle vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar en alle ouders zijn van harte welkom. Op de jaarkalender en de website staan alle vergaderdata vermeld. Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u dit vooraf melden aan de voorzitter en of een e-mail sturen.

Lid worden

Zodra uw kind bij ons op school zit, heeft u de gelegenheid om lid te worden van de ouderraad. De ouderraad streeft naar een bezetting van minimaal 5 en maximaal 10 Ouderraadleden. De notulen treft u aan op de website van de St. Bavoschool.

Ouderraad vergaderingen

2018-2019

1e OR vergadering woensdag 12 september 2018  Jaarvergadering
2e OR vergadering woensdag 07 november 2018  
3e OR vergadering woensdag 30 januari 2019  
4e OR vergadering woensdag 20 maart 2019  
5e OR vergadering woensdag 15 mei 2019  
6e OR vergadering woensdag 26 juni 2019  

 

 

Privacy

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bij de Ouderraad van de St. Bavoschool wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het innen van de ouderbijdrage, het organiseren van evenementen en activiteiten, het begeleiden van uw kind en om contact met u op te kunnen nemen verwerken wij gegevens over uw kind en over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In onze Privacyverklaring is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze kunt u hieronder downloaden. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen via het e-mail adres: or@st-bavoschool.nl

Download

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++