Je bent hier :>Verlofaanvraag
Verlofaanvraag 2016-12-23T15:32:47+00:00

Verlofaanvraag

U bent ouder of verzorger van een (of meerdere) kind(-eren) en u wilt verlof voor hen aanvragen buiten de reguliere vakantieperioden of roostervrije dagen. Vult u daarvoor het onderstaande aanvraagformulier in.

Naam aanvrager

Naam:

Verzuimdata

Eerste schooldag:

Totaal aantal dagen:

Leerlingen

Het verzuim wordt aangevraagd voor de volgende leerling(en):

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Reden van het verzuim

handtekening:

Hierbij verklaar ik dat dit webformulier door mij persoonlijk en naar waarheid is ingevuld.

Hoe werkt verlofaanvraag?

Na verzending controleren wij uw verzoek en afhankelijk van uw situatie en regelgeving ontvangt u van ons een bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

Geldige reden zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, overlijden, 12 ½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter beoordeling aan de directeur.

  1. Bij extra vakantie buiten de schoolvakanties, die aan de wettelijke eisen voldoen (zie schoolgids), dient een verklaring van de werkgever bij dit formulier te worden ingeleverd. Uit deze verklaring moet duidelijk blijken dat vakantie, door de aard van het beroep, in de gevraagde periode noodzakelijk is.
  2. Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij gehouden dit direct aan de leerplichtambtenaar van de gemeente te melden.